Danh mục: Phương thức thanh toán

Danh mục: Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán
01/06/2021 Chưa được phân loại, Phương thức thanh toán, Về chúng tôi admin

gTrường hợp đặt biệt và giá trị nhỏ. Chúng tôi linh hoạt chấp nhận Phương thức thanh toán trực tiếp bằng tiền (tuân thủ theo đúng quy định pháp luật) Điều khoản thanh toán được thay đổi linh hoạt tuỳ theo mức độ và hình thức hợp tác. Chúng tôi sẵn sàng điều chỉnh để

Read More