Danh mục: APTOMAT MCCB ABB

Danh mục: APTOMAT MCCB ABB

MCCB 4P ABB – APTOMAT DÒNG SACE FORMULA
05/08/2021 APTOMAT MCCB ABB, THIẾT BỊ ĐIỆN, Thiết bị điện ABB admin

MCCB 4P ABB – APTOMAT DÒNG SACE FORMULA Số cực: 04 cực (4P) Khả năng cắt dòng ngắn mạch: 25kA, 36kA, 50kA Dòng định mức : từ 20A đến 630A Điểm mạnh của dòng sản phẩm MCCB 14P ABB – SACE FORMULA Dễ dàng lựa chọn và đặt hàng: Tính sẵn có của bộ ngắt

Read More
MCCB 3P ABB – APTOMAT DÒNG SACE FORMULA
05/08/2021 APTOMAT MCCB ABB, THIẾT BỊ ĐIỆN, Thiết bị điện ABB admin

MCCB 3P ABB – APTOMAT DÒNG SACE FORMULA Số cực: 03 cực (3P) Khả năng cắt dòng ngắn mạch: 25kA, 36kA Dòng định mức : từ 30A đến 630A Điểm mạnh của dòng sản phẩm MCCB 3P ABB – SACE FORMULA Dễ dàng lựa chọn và đặt hàng: Tính sẵn có của bộ ngắt mạch

Read More
MCCB 2P ABB – APTOMAT DÒNG SACE FORMULA
05/08/2021 APTOMAT MCCB ABB, Chưa được phân loại, THIẾT BỊ ĐIỆN, Thiết bị điện ABB admin

MCCB 2P ABB – APTOMAT DÒNG SACE FORMULA Số cực: 02 cực (2P) Khả năng cắt dòng ngắn mạch: 30kA Dòng định mức : từ 20A đến 250A Mã hàng: 1SDAXXXXXXR1 Điểm mạnh của dòng sản phẩm MCCB 2P ABB – SACE FORMULA Dễ dàng lựa chọn và đặt hàng: Tính sẵn có của bộ

Read More
MCCB 1P ABB – APTOMAT DÒNG SACE FORMULA
05/08/2021 APTOMAT MCCB ABB, THIẾT BỊ ĐIỆN, Thiết bị điện ABB admin

MCCB 1P ABB – APTOMAT DÒNG SACE FORMULA Số cực: 01 cực (1P) Khả năng cắt dòng ngắn mạch: 18kA, 25kA Dòng định mức : từ 20A đến 125A Điểm mạnh của dòng sản phẩm MCCB 1P ABB – SACE FORMULA Dễ dàng lựa chọn và đặt hàng: Tính sẵn có của bộ ngắt mạch

Read More