Danh mục: Bộ điều khiển SERVO

Danh mục: Bộ điều khiển SERVO

Bộ điều khiển và động cơ Servo SmartStep2 OMRON
11/06/2021 Bộ điều khiển SERVO, THIẾT BỊ ĐIỆN, Thiết bị điện OMRON, Thiết bị điều khiển omron admin

Bộ điều khiển và động cơ Servo SmartStep2 Mã sản phẩm: R7D, R88M Bộ điều khiển và động cơ Servo nhỏ gọn, công suất 50W-400W  Tính năng bổ sung: Điều khiển vị trí thông qua đầu vào xung 500 kpps Tốc độ định mức 4.000 vòng / phút; cao nhất 5.000 vòng / phút Nhiều cấu

Read More
Bộ điều khiển và động cơ Servo G5 Lite Omron
11/06/2021 Bộ điều khiển SERVO, THIẾT BỊ ĐIỆN, Thiết bị điện OMRON, Thiết bị điều khiển omron admin

Bộ điều khiển và động cơ Servo G5 Lite Mã sản phẩm: R8D-KPxxH, R8M-KExxxyy[-B]S2 Servo G5 Lite hiệu suất cao Tối ưu cho ứng dụng định vị. Hiệu suất theo dõi hàng đầu trong ngành. Tần số đáp ứng tốc độ 2 kHz. Độ chính xác định vị vượt trội. Có bộ mã hóa gia tăng

Read More