Danh mục: Bộ nguồn xung ổn áp S8VM Omron

Danh mục: Bộ nguồn xung ổn áp S8VM Omron

S8VM-03024CD Bộ nguồn xung ổn áp Omron – 30W
03/08/2021 Bộ nguồn xung ổn áp, Bộ nguồn xung ổn áp S8VM Omron, THIẾT BỊ ĐIỆN, Thiết bị điện OMRON admin

S8VM-03024CD Bộ nguồn xung ổn áp Omron – 30W Mã hàng: S8VM-03024CD Công suất: 30W Kích thước gọn nhất cho tới nay, Bảo vệ quá tải, quá áp. Chức năng cảnh báo thấp áp mới cùng với đèn LED chỉ thị 2 màu (vàng, đỏ) cho phép xác định nguyên nhân gây lỗi: sụt áp

Read More
S8VM-10024CD Bộ nguồn xung ổn áp Omron – 150W
03/08/2021 Bộ nguồn xung ổn áp, Bộ nguồn xung ổn áp S8VM Omron, THIẾT BỊ ĐIỆN, Thiết bị điện OMRON admin

S8VM-10024CD Bộ nguồn xung ổn áp Omron – 150W Mã hàng: S8VM-10024CD Công suất: 100W Kích thước gọn nhất cho tới nay, Bảo vệ quá tải, quá áp. Hiệu suất : 83% Chức năng cảnh báo thấp áp mới cùng với đèn LED chỉ thị 2 màu (vàng, đỏ) cho phép xác định nguyên nhân

Read More
S8VM-15024CD Bộ nguồn xung ổn áp Omron – 150W
03/08/2021 Bộ nguồn xung ổn áp, Bộ nguồn xung ổn áp S8VM Omron, THIẾT BỊ ĐIỆN, Thiết bị điện OMRON admin

S8VM-15024CD Bộ nguồn xung ổn áp Omron – 150W Mã hàng: S8VM-15024CD Công suất: 150W Kích thước gọn nhất cho tới nay, Bảo vệ quá tải, quá áp. Hiệu suất : 83% Chức năng cảnh báo thấp áp mới cùng với đèn LED chỉ thị 2 màu (vàng, đỏ) cho phép xác định nguyên nhân

Read More