Danh mục: Máy Phay CNC hai trục chính

Danh mục: Máy Phay CNC hai trục chính

MÁY PHAY CNC 2 TRỤC CHÍNH THAY DAO TỰ ĐỘNG
04/05/2021 Máy CNC, Máy Phay CNC hai trục chính admin

Máy phay CNC 2 trục chính có thay dao tự động – Double Spindle có gì nổi bật? Chạy 2 sản phẩm cùng lúc nhằm tăng năng suất Có thể tắt 1 trục, dùng 1 trục khi gia công sản phẩm đơn lẻ Kết hợp với bàn xoay để gia công cùng lúc 2 sản

Read More