Danh mục: Máy Cán thô

Danh mục: Máy Cán thô

Máy cán thô cho nhà máy gạch tuynel
06/05/2021 Chưa được phân loại, Máy Cán thô, Sản phẩm, Thiết bị dây chuyền gạch Tuynel admin

Máy cán thô có nhiệm vụ gì trong dây chuyền gạch tuynel? Máy cán thô là thiết bị trong dây chuyền chế biến tạo hình. Có nhiệm vụ cán nhỏ những viên đất từ máy cấp liệu đưa đến trước khi đưa qua máy cán mịn để có cỡ hạt nhỏ hơn. Đất qua công

Read More