Danh mục: Bộ đếm Counter H7CX Omron

Danh mục: Bộ đếm Counter H7CX Omron

Bộ đếm H7CX Omron
28/07/2021 Bộ đếm Counter H7CX Omron, Bộ đếm Counter OMRON, THIẾT BỊ ĐIỆN, Thiết bị điện OMRON admin

Bộ đếm H7CX Omron – Counter Omron Kích thước : 48×48 mm (H7CX) và 72×72 mm (H7BX) Màn hiển thị LCD chiếu sáng nền thay đổi màu theo giá trị Đầu vào áp/không điện áp thay đổi được Có thể đếm cộng trừ 2 đầu vào Chế độ: Total/preset/batch counter, dual counter, tachometer, đếm 1

Read More