Danh mục: Cảm biến Encoder Omron

Danh mục: Cảm biến Encoder Omron

Cảm biến Encoder E6B2-CWZ Omron cho ứng dụng đo tốc độ vòng quay
22/06/2021 Cảm biến Encoder Omron, Cảm biến OMRON, THIẾT BỊ ĐIỆN, Thiết bị điện OMRON admin

Cảm biến Encoder E6B2-CWZ Omron cho ứng dụng đo tốc độ vòng quay Bộ đo tốc độ vòng Quay Ðầu ra: A,B và Z (thuận và đảo). • f40 x 39(mm), trục Φ6(mm) Loại đầu ra: Hở collector Tần số : 100 kHz Ðộ phân giải : 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 200, 300, 360,

Read More