Danh mục: Thiết bị điện ABB

Danh mục: Thiết bị điện ABB

APTOMAT MCB S800N ABB
09/08/2021 APTOMAT MCB ABB, APTOMAT MCB S800N ABB, THIẾT BỊ ĐIỆN, Thiết bị điện ABB admin

APTOMAT MCB S800N ABB Dòng định mức: từ 10A đến 125A Khả năng cắt dòng ngắn mạch : 36kA Số cực: 1P/2P/3P/4P Tần số : 50/60Hz Ứng dụng: MCB S800N được ứng dụng phổ biến trong cung cấp điện tòa nhà, các công trình xây dựng và trong nhà máy công nghiệp.  Thông số cơ

Read More
APTOMAT MCB S800S ABB – CB TÉP
09/08/2021 APTOMAT MCB ABB, APTOMAT MCB S800S ABB, THIẾT BỊ ĐIỆN, Thiết bị điện ABB admin

APTOMAT MCB S800S ABB Dòng định mức: từ 10A đến 125A Khả năng cắt dòng ngắn mạch : 50kA Số cực: 1P/2P/3P/4P Tần số : 50/60Hz Ứng dụng: MCB SH200L được ứng dụng phổ biến trong cung cấp điện tòa nhà, các công trình xây dựng và trong nhà máy công nghiệp.  Thông số cơ

Read More
APTOMAT MCB SH200L ABB
09/08/2021 APTOMAT MCB ABB, APTOMAT MCB SH200L ABB, THIẾT BỊ ĐIỆN, Thiết bị điện ABB admin

APTOMAT MCB SH200L ABB Dòng định mức: từ 6A đến 40A Khả năng cắt dòng ngắn mạch : 4,5kA Đường đặc tính: C Curve Số cực: 1P/2P/3P/4P Tần số : 50/60Hz Ứng dụng: MCB SH200L được ứng dụng phổ biến trong cung cấp điện tòa nhà, các công trình xây dựng và trong nhà máy

Read More
APTOMAT MCB SH200 ABB
06/08/2021 APTOMAT MCB ABB, APTOMAT MCB SH200 ABB, THIẾT BỊ ĐIỆN, Thiết bị điện ABB admin

APTOMAT MCB SH200 ABB Dòng định mức: từ 6A đến 63A Khả năng cắt dòng ngắn mạch : 6kA Đường đặc tính: C Curve Số cực: 1P/2P/3P/4P Ứng dụng: MCB SH200 được ứng dụng phổ biến trong cung cấp điện tòa nhà, các công trình xây dựng và trong nhà máy công nghiệp. Ưu điểm

Read More
APTOMAT MCB S200M ABB
06/08/2021 APTOMAT MCB ABB, APTOMAT MCB ABB S200M, THIẾT BỊ ĐIỆN, Thiết bị điện ABB admin

APTOMAT MCB S200M ABB Dòng định mức: từ 6A đến 63A Khả năng cắt dòng ngắn mạch : 10kA Đường đặc tính: C Curve Số cực: 1P/2P/3P/4P Ứng dụng: MCB S200M được ứng dụng phổ biến trong cung cấp điện tòa nhà, các công trình xây dựng và trong nhà máy công nghiệp. Lắp đặt

Read More