Danh mục: Cáp kết nối Sensor IFM

Danh mục: Cáp kết nối Sensor IFM

Cáp kết nối IFM – dùng cho kết nối Sensor
07/07/2021 Cáp kết nối Sensor IFM, THIẾT BỊ ĐIỆN, Thiết bị điện IFM admin

Cáp kết nối IFM Sensor dạng Socket Cáp kết nối IFM Công nghệ kết nối đáp ứng tiêu chuẩn M12 (EN 61076) Niêm phong đáng tin cậy ngay cả khi được gắn mà không có dụng cụ Dừng cuối cơ học để bảo vệ vòng chữ O khỏi bị phá hủy Đai ốc được bảo

Read More