Danh mục: Cảm biến an toàn ESPE_ESE Series

Danh mục: Cảm biến an toàn ESPE_ESE Series

Cảm biến an toàn ESPE dòng ESE ESE Series Safety light curtain
10/08/2022 CẢM BIẾN AN TOÀN ESPE, Cảm biến an toàn ESPE_ESE Series, THIẾT BỊ ĐIỆN admin

Cảm biến an toàn ESPE dòng ESE – ESE Series Safety light curtain  Cảm biến an toàn ESPE dòng ESE có các thông số đặc trưng sau: Tiêu chuẩn áp dụng : EN61496-1:2013,EN61496-2:2013 and EN ISO13849-1:2015 Khả năng tự kiểm tra hoàn hảo, khi sự cố xảy ra không thể gửi tín hiệu sai –

Read More