Danh mục: Máy cắt không khí ACB

Danh mục: Máy cắt không khí ACB

MÁY CẮT KHÔNG KHÍ ACB SIEMENS SENTRON 3WL Air Circuit Breakers - Siemens
27/05/2021 Máy cắt không khí ACB, THIẾT BỊ ĐIỆN, Thiết bị điện Siemens, Thiết bị đóng cắt Siemens admin

Máy cắt Siemens – SENTRON 3WL Air Circuit Breakers Ưu điểm của máy cắt Siemens Thiết bị chuyển mạch, bảo vệ, đo lường và giám sát Giải công suất từ 630A đến 6300A. Kết cấu nhỏ gọn giúp tiết kiệm lưu trữ và chuyển đổi tủ Có 3 size kích thước ứng với các dải

Read More