Danh mục: Cảm biến an toàn ESPE_ESN Series

Danh mục: Cảm biến an toàn ESPE_ESN Series

Cảm biến an toàn ESN hãng ESPE ESN Series Safety Light Curtain
26/08/2022 CẢM BIẾN AN TOÀN ESPE, Cảm biến an toàn ESPE_ESN Series, THIẾT BỊ ĐIỆN admin

Cảm biến an toàn ESN hãng ESPE – ESN Series Safety Light Curtain Đặc trưng của cảm biến an toàn ESN 1. Khoảng cách cường độ lên đến 25 mét với phạm vi ứng dụng rộng rãi, có thể được áp dụng trên máy hoặc ngoài trời. 2. tự kiểm tra hoàn hảo, khi sự

Read More