Danh mục: Bộ đếm Counter OMRON

Danh mục: Bộ đếm Counter OMRON

Bộ đếm H7CZ-L8 Omron
29/07/2021 Bộ đếm counter H7CZ Omron, Bộ đếm Counter OMRON, THIẾT BỊ ĐIỆN, Thiết bị điện OMRON admin

Bộ đếm H7CZ-L8 Omron – Tiết kiệm dễ sử dụng Phím chỉnh thông số rõ ràng, góc nhìn rộng số cao Tốc độ: 30 Hz, 5 kHz hoặc 10 kHz Model thông dụng: H7CZ-L8 Tiết kiệm, dễ sử dụng. Hoạt động đơn giản, với một phím tăng cho mỗi chữ số. An toàn và đáng

Read More
Bộ đếm H7EC Omron – Self-powered LCD totaliser
29/07/2021 Bộ đếm Counter OMRON, Bộ đếm omron H7EC, THIẾT BỊ ĐIỆN, Thiết bị điện OMRON admin

Bộ đếm H7EC Omron Dòng H7E có sẵn màn hình lớn với chiều cao ký tự 8,6mm. Nó bao gồm các mô hình có đèn nền để cải thiện khả năng hiển thị ở những nơi thiếu ánh sáng. Dòng H7E bao gồm bộ đếm tổng, bộ đếm thời gian, máy đo tốc độ và

Read More
Bộ đếm H7ET Omron – Self-powered time counter
29/07/2021 Bộ đếm Counter OMRON, Bộ đếm omron H7EC, THIẾT BỊ ĐIỆN, Thiết bị điện OMRON admin

Bộ đếm H7ET Omron – Self-powered time counter Dòng H7E có sẵn màn hình lớn với chiều cao ký tự 8,6mm. Nó bao gồm các mô hình có đèn nền để cải thiện khả năng hiển thị ở những nơi thiếu ánh sáng. Dòng H7E bao gồm bộ đếm tổng, bộ đếm thời gian, máy

Read More
Bộ đếm H7ER Omron– Self Powered Tachometer
29/07/2021 Bộ đếm Counter OMRON, Bộ đếm omron H7EC, THIẾT BỊ ĐIỆN, Thiết bị điện OMRON admin

Bộ đếm H7ER Omron– Self Powered Tachometer Dòng H7E có sẵn màn hình lớn với chiều cao ký tự 8,6mm. Nó bao gồm các mô hình có đèn nền để cải thiện khả năng hiển thị ở những nơi thiếu ánh sáng. Dòng H7E bao gồm bộ đếm tổng, bộ đếm thời gian, máy đo

Read More
Bộ đếm H7CX Omron
28/07/2021 Bộ đếm Counter H7CX Omron, Bộ đếm Counter OMRON, THIẾT BỊ ĐIỆN, Thiết bị điện OMRON admin

Bộ đếm H7CX Omron – Counter Omron Kích thước : 48×48 mm (H7CX) và 72×72 mm (H7BX) Màn hiển thị LCD chiếu sáng nền thay đổi màu theo giá trị Đầu vào áp/không điện áp thay đổi được Có thể đếm cộng trừ 2 đầu vào Chế độ: Total/preset/batch counter, dual counter, tachometer, đếm 1

Read More