Danh mục: Màn hình, Bộ hiển thị OMRON

Danh mục: Màn hình, Bộ hiển thị OMRON

Đồng hồ cân K3HB-VLC OMRON –Cân vật liệu với độ chính xác cao
22/06/2021 Đồng hồ hiển thị số, Màn hình, Bộ hiển thị OMRON, THIẾT BỊ ĐIỆN, Thiết bị điện OMRON admin

Đồng hồ cân K3HB-VLC OMRON –Cân vật liệu với độ chính xác cao Mã sản phẩm: K3HB-VLC Dùng với tế bào cân (load cell) với tỷ lệ tối đa 20mV/V Màn hình LCD 5 ch ữ số đổi màu theo chương trình (xanh/đỏ) Có chỉ thị dạng thanh Hiển thị: 5 số, 2 màn hình Chức

Read More
Bộ hiển thị và xử lý K3HB-XVD OMRON
21/06/2021 Đồng hồ hiển thị số, Màn hình, Bộ hiển thị OMRON, THIẾT BỊ ĐIỆN, Thiết bị điện OMRON admin

Bộ hiển thị và xử lý K3HB-XVD OMRON Mã sản phẩm: K3HB-XVD 100-240VAC Kích thước: 48×96 (mm) Chức năng đặt thang đo biến đổi tín hiệu vào thành giá trị hiển thị thích hợp (scaling). Có chỉ thị dạng thanh Màn hình LCD 5 chữ số đổi màu theo chương trình (xanh/đỏ) Loại thông dụng : K3HB-X□

Read More
Giám sát dòng điện tải động cơ với K3HB-XAA Omron Bộ xử lý và hiển thị số K3HB-XAA Omron
19/06/2021 Đồng hồ hiển thị số, Màn hình, Bộ hiển thị OMRON, THIẾT BỊ ĐIỆN, Thiết bị điện OMRON admin

K3HB-XAA Omron-Giám sát dòng điện tải động cơ. Mã sản phẩm: K3HB-XAA 100-240VAC Kích thước: 48×96 (mm) Chức năng đặt thang đo biến đổi tín hiệu vào thành giá trị hiển thị thích hợp (scaling). Có chỉ thị dạng Led 7 thanh Màn hình LCD 5 chữ số đổi màu theo chương trình (xanh/đỏ) Loại thông

Read More
Đồng hồ xử lý và hiển thị số K3MA-F-A2 Omron
18/06/2021 Đồng hồ hiển thị số, Màn hình, Bộ hiển thị OMRON, THIẾT BỊ ĐIỆN, Thiết bị điện OMRON admin

Đồng hồ xử lý và hiển thị số K3MA-F-A2 Omron Mã sản phẩm: K3MA-F-A2 Đồng hồ xử lý và hiển thị tín hiệu  series K3MA   Màn hình LCD có độ hiển thị cao với 2 màu LED (đỏ và xanh)  và thay đổi đượctheo giá trị Đầu vào dòng / áp nhiều dải DC hoặc

Read More
Bộ hiển thị số K3MA-J-A2 AC/DC24 OMRON
14/06/2021 Đồng hồ hiển thị số, Màn hình, Bộ hiển thị OMRON, THIẾT BỊ ĐIỆN, Thiết bị điện OMRON admin

Bộ hiển thị số K3MA-J-A2 AC/DC24 OMRON Màn hình LCD có độ hiển thị cao với 2 màu LED (đỏ và xanh)  và thay đổi được theo giá trị Đầu vào dòng / áp nhiều dải DC hoặc đầu vào nhiệt độ Các phím phía trước dễ dàng đặt và thay đổi giá trị Chức

Read More