Danh mục: Cáp điện chống cháy Evertop

Danh mục: Cáp điện chống cháy Evertop

Cáp chống cháy nhiều lõi (6 đến 30 lõi) Bọc XLPE & LSFH EVERTOP
04/08/2021 Cáp điện chống cháy Evertop, Chưa được phân loại, Sản phẩm admin

Cáp chống cháy nhiều lõi (từ 6 lõi đến 30 lõi) – Bọc XLPE & LSFH EVERTOP 0,6/1kV Cáp chống cháy bọc XLPE/LSFH ít khói không độc (0,6/1kV XLPE INSULATED LSFH SHEATHED FLAME RETARDANT CABLE) Số lõi : 6 lõi đến 30 lõi Tiêu chuẩn sản xuất : Cáp chống cháy ít khói và không

Read More
Cáp chống cháy 5 lõi Bọc XLPE & LSFH EVERTOP
04/08/2021 Cáp điện chống cháy Evertop, Sản phẩm admin

Cáp chống cháy 5 lõi ít khói không độc – Bọc XLPE & LSFH EVERTOP 0,6/1kV Cáp chống cháy bọc XLPE/LSFH ít khói không độc (0,6/1kV XLPE INSULATED LSFH SHEATHED FLAME RETARDANT CABLE) Số lõi : 5 lõi (5C) Tiêu chuẩn: Sản xuất theo tiêu chuẩn IEC60502-1, IEC60332, IEEE383 Kích thước mặt cắt danh đinh:

Read More
Cáp chống cháy 4 lõi Bọc XLPE/LSFH EVERTOP
04/08/2021 Cáp điện chống cháy Evertop, Chưa được phân loại, Sản phẩm admin

0,6/1kV Cáp chống cháy 4 lõi bọc XLPE/LSFH ít khói không độc (0,6/1kV XLPE INSULATED LSFH SHEATHED FLAME RETARDANT CABLE) Số lõi : 4 lõi (4C) Nhận sản xuất theo yêu cầu của khách hàng với số lượng lớn Tiêu chuẩn: Sản xuất theo tiêu chuẩn IEC60502-1, IEC60332, IEEE383 Kích thước mặt cắt danh đinh:

Read More
Cáp chống cháy 3 lõi ít khói không độc – Bọc XLPE & LSFH EVERTOP
04/08/2021 Cáp điện chống cháy Evertop, Chưa được phân loại, Sản phẩm admin

Cáp chống cháy 3 lõi ít khói không độc – Bọc XLPE & LSFH EVERTOP 0,6/1kV Cáp chống cháy bọc XLPE/LSFH ít khói không độc (0,6/1kV XLPE INSULATED LSFH SHEATHED FLAME RETARDANT CABLE) Số lõi : 3 lõi (3C) Tiêu chuẩn: Sản xuất theo tiêu chuẩn IEC60502-1, IEC60332, IEEE383 Kích thước mặt cắt danh đinh:

Read More
Cáp chống cháy 2 lõi ít khói không độc – Bọc XLPE & LSFH EVERTOP
04/08/2021 Cáp điện chống cháy Evertop, Sản phẩm admin

Cáp chống cháy 2 lõi ít khói không độc – Bọc XLPE & LSFH EVERTOP 0,6/1kV Cáp chống cháy bọc XLPE/LSFH ít khói không độc Số lõi : 2C – 2 Lõi Tiêu chuẩn: Sản xuất theo tiêu chuẩn IEC60502-1, IEC60332, IEEE383 Kích thước mặt cắt danh đinh: 2 lõi: Kích thước từ 1,5mm2 đến

Read More