Danh mục: MCB Siemens

Danh mục: MCB Siemens

MCB 5SP Siemens dòng từ (80-125)A, 10kA
03/06/2021 MCB Siemens, THIẾT BỊ ĐIỆN, Thiết bị điện Siemens admin

Bộ MCB 5SP Siemens dòng đến 125A An toàn cho tất cả các ứng dụng Bảo vệ ngắn mạch, quá dòng (quá tải) Dải dòng rộng, lên đến 125A Khả năng cắt dòng ngắn mạch đến 10kA Được chứng nhận để sử dụng trên toàn thế giới. Hiệu suất tối đa cho bảo vệ hệ

Read More
MCB 5SY8 Siemens- khả năng chịu dòng ngắn mạch 25kA
02/06/2021 MCB Siemens, THIẾT BỊ ĐIỆN, Thiết bị điện Siemens, Thiết bị đóng cắt Siemens admin

MCB 5SY8 Siemens Khả năng chịu dòng ngắn mạch cao lên đến 25kA An toàn cho tất cả các ứng dụng Bảo vệ ngắn mạch, quá dòng (quá tải) Dải dòng rộng, lên đến 63A Khả năng cắt dòng ngắn mạch đến 25kA Được chứng nhận để sử dụng trên toàn thế giới. Hiệu suất

Read More
MCB 5SY7 Siemens – Thiết bị đóng cắt hàng đầu thế giới
02/06/2021 Chưa được phân loại, MCB Siemens, THIẾT BỊ ĐIỆN, Thiết bị điện Siemens, Thiết bị đóng cắt Siemens admin

MCB 5SY7 Siemens AN TOÀN –  LINH HOẠT An toàn cho tất cả các ứng dụng Bảo vệ ngắn mạch, quá dòng (quá tải) Dải dòng rộng, lên đến 63A Khả năng cắt dòng ngắn mạch đến 15kA Được chứng nhận để sử dụng trên toàn thế giới. Hiệu suất tối đa cho bảo vệ

Read More
Áp tô mát MCB 5SY6 Siemens – Bảo vệ tối ưu thiết bị của bạn MCB - Miniature Circuit Breaker Siemens
02/06/2021 MCB Siemens, THIẾT BỊ ĐIỆN, Thiết bị điện Siemens, Thiết bị đóng cắt Siemens admin

Bộ MCB 5SY6 Siemens Bảo vệ quá dòng, bảo vệ ngắn mạch An toàn cho tất cả các ứng dụng Bảo vệ ngắn mạch, quá dòng (quá tải) Dải dòng rộng, lên đến 63A Khả năng cắt dòng ngắn mạch đến 6kA Được chứng nhận để sử dụng trên toàn thế giới. Hiệu suất tối

Read More
Áp tô mát MCB 5SY5 SIEMENS- Thiết bị đóng cắt an toàn Miniature Circuit Breaker Siemens
02/06/2021 MCB Siemens, THIẾT BỊ ĐIỆN, Thiết bị điện Siemens, Thiết bị đóng cắt Siemens admin

MCB 5SY5 Siemens AN TOÀN –  LINH HOẠT An toàn cho tất cả các ứng dụng Bảo vệ ngắn mạch, quá dòng (quá tải) Dải dòng rộng, lên đến 63A Khả năng cắt dòng ngắn mạch đến 10kA Được chứng nhận để sử dụng trên toàn thế giới. Hiệu suất tối đa cho bảo vệ

Read More