Danh mục: Bộ đếm omron H7EC

Danh mục: Bộ đếm omron H7EC

Bộ đếm H7EC Omron – Self-powered LCD totaliser
29/07/2021 Bộ đếm Counter OMRON, Bộ đếm omron H7EC, THIẾT BỊ ĐIỆN, Thiết bị điện OMRON admin

Bộ đếm H7EC Omron Dòng H7E có sẵn màn hình lớn với chiều cao ký tự 8,6mm. Nó bao gồm các mô hình có đèn nền để cải thiện khả năng hiển thị ở những nơi thiếu ánh sáng. Dòng H7E bao gồm bộ đếm tổng, bộ đếm thời gian, máy đo tốc độ và

Read More
Bộ đếm H7ET Omron – Self-powered time counter
29/07/2021 Bộ đếm Counter OMRON, Bộ đếm omron H7EC, THIẾT BỊ ĐIỆN, Thiết bị điện OMRON admin

Bộ đếm H7ET Omron – Self-powered time counter Dòng H7E có sẵn màn hình lớn với chiều cao ký tự 8,6mm. Nó bao gồm các mô hình có đèn nền để cải thiện khả năng hiển thị ở những nơi thiếu ánh sáng. Dòng H7E bao gồm bộ đếm tổng, bộ đếm thời gian, máy

Read More
Bộ đếm H7ER Omron– Self Powered Tachometer
29/07/2021 Bộ đếm Counter OMRON, Bộ đếm omron H7EC, THIẾT BỊ ĐIỆN, Thiết bị điện OMRON admin

Bộ đếm H7ER Omron– Self Powered Tachometer Dòng H7E có sẵn màn hình lớn với chiều cao ký tự 8,6mm. Nó bao gồm các mô hình có đèn nền để cải thiện khả năng hiển thị ở những nơi thiếu ánh sáng. Dòng H7E bao gồm bộ đếm tổng, bộ đếm thời gian, máy đo

Read More